Privacyverklaring Biotinella Import & Export

Artikel 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Biotinella Import Export (hierna te noemen “Biotinella”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring staan beschreven. Biotinella is een onderneming gericht op de verkoop van biologische producten afkomstig uit binnen- en buitenland.

 

Bedrijfsnaam: Biotinella Import Export                    KvK-nummer: 81552963

Adres: Rietgorsstraat 16                                             E-mail: info@biotinellaimport-export.nl

Postcode en plaats: 2496 ML Den Haag                    Website: www.biotinellaimport-export.nl

 

Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door Biotinella? Neem dan gerust contact op.

 

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

Biotinella verwerkt uw persoonsgegevens als u producten van Biotinella koopt en/of als u uw persoonsgegevens zelf aan Biotinella verstrekt. Biotinella kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw betalingsgegevens.

Artikel 2.1. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Biotinella verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (zijnde personen jonger dan 18 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Biotinella kan echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Biotinella raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

Artikel 3. Doeleinden en grondslagen van de verwerking

Biotinella verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen afhandelen en u van de levering op de hoogte te houden. De wettelijke grondslag hiervoor is: ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’ (artikel 6, eerste lid, onder b, van de AVG) Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de bedrijfsactiviteiten van Biotinella te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden.

Artikel 4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Biotinella verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Biotinella kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een postorderbedrijf om uw bestelling te laten bezorgen op het door u opgegeven adres en/of aan een betaaldienstverlener om de betaling (van de bestelling) te laten plaatsvinden.

Artikel 5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Biotinella bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 7 jaar worden bewaard (afgaande op de termijn die de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie.

Artikel 6. Beveiliging persoonsgegevens

Biotinella gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Daarbij draagt Biotinella zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Biotinella beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. De persoonsgegevens zullen worden bewaard in een versleuteld softwareprogramma. Als u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met Biotinella (zie artikel 2 voor de contactgegevens).

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Biotinella honoreert alle rechten die u heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

U heeft recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie (aanpassing of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens), recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, recht op overdracht van uw persoonsgegevens (“dataportabiliteit”) en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

U kunt een verzoek op basis van één van deze rechten indienen door een e-mail te sturen naar info@biotinellaimport-export.nl. Biotinella zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met hoe Biotinella uw gegevens verwerkt. Zie hiervoor: Klacht melden bij de AP.

Artikel 8. Cookies

Biotinella maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Biotinella u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Biotinella uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

8.1 Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van Biotinella adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor kunnen deze derde partijen cookies plaatsen.

8.2 Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Biotinella gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Biotinella verstrekt. Biotinella krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

8.3 Tracking cookies 

Biotinella maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. Deze cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van Biotinella naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Hierdoor is het voor Biotinella mogelijk om u op andere websiteadvertenties te tonen. Dit dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

8.4 Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen worden onthouden (bijvoorbeeld de taal waarin een bezoeker de website wil lezen). De functionele cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

8.5 Afmelden cookies

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device en/of iedere browser uitvoeren.

Artikel 9. Wijziging Privacyverklaring

Biotinella behoudt het recht om deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Biotinella worden gepubliceerd: www.biotinellaimport-export.nl.

Go top