Natuurlijk vs Biologisch

‘Waarom biologisch?’ is een vraag waarop we vele verschillende antwoorden kunnen geven. Maar voordat we antwoord kunnen geven op deze vraag is het belangrijk om te weten wat het term biologisch nou precies inhoudt.

Het verschil tussen natuurlijke en biologisch producten is niet altijd even duidelijk voor veel mensen. Maar er zitten wel degelijk verschillen in, helaas worden deze woorden te pas en te onpas gebruikt zonder dat het echt legaal is. Om erachter te komen wat het definitie biologisch nou eigenlijk inhoudt wordt het volgende voorbeeld omschreven.

Bij biologische producten zijn zowel de producten als het produceren van de producten geheel milieuvriendelijk, met andere woorden; alles is biologisch afbreekbaar en er zijn ook geen schadelijke stoffen gebruikt bij de productie, verpakking in materiaal en uitstoot van eventuele machines die gebruikt zijn bij het produceren. Bij natuurlijke producten geldt dat alleen het product zelf geheel natuurlijk is en dus geen chemische, schadelijke of kunstmatige producten zijn toegevoegd aan het voedsel. Beide zijn dan dus met deze laatste kenmerken, met als verschil dat de biologische producten tevens met zowel milieuvriendelijke als met gerecyclede materialen tot stand zijn gebracht.

Europa heeft een keurmerk (het groene blad logo) dat verplicht op product verpakkingen van de in Europa geproduceerde producten moet zijn aangebracht. Dit geldt overigens niet voor  Biologische producten geproduceerd in het buitenland, hoewel de producent er vrij in is om de keus te maken deze logo wel te gebruiken. Kenmerkend voor Nederland is het zogeheten NL-Bio-01 code dat het groene logo vergezeld.

Ben je liefhebber van het natuur inbegrepen dier en milieu? Dan is de keus voor biologische producten een logisch gevolg. Bij de productie van biologisch voedsel wordt namelijk zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Kies je voor biologisch eten en drinken, dan kies je dus voor beter leven. Steeds meer mensen proberen gezond en bewust te leven en daarbij hoort ook biologische voeding. Hieronder vind u vier redenen of principes waarom biologische voeding een stap in de goede richting is!

Go top