Het principe van zorg

Biologische landbouw moet op voorzorg en verantwoordelijke wijze worden beheerd om de gezondheid en het welzijn van huidige en toekomstige generaties en het milieu te beschermen.

Biologische landbouw is een levend en dynamisch systeem dat reageert op interne en externe eisen en omstandigheden.

Beoefenaars van biologische landbouw kunnen de efficiëntie verhogen en de productiviteit verhogen, maar dit mag niet het risico lopen de gezondheid en het welzijn in gevaar te brengen. Daarom moeten nieuwe technologieën worden beoordeeld en bestaande methoden worden herzien. Gezien het onvolledige begrip van ecosystemen en landbouw, is voorzichtigheid geboden.

Dit principe stelt dat voorzorg en verantwoordelijkheid de belangrijkste aandachtspunten zijn bij management, ontwikkeling en technologiekeuzes in de biologische landbouw.

Wetenschap is nodig om ervoor te zorgen dat biologische landbouw gezond, veilig en ecologisch verantwoord is. Wetenschappelijke kennis alleen is echter niet voldoende. Praktische ervaring, opgebouwde wijsheid en traditionele en inheemse kennis bieden valide oplossingen, getest door de tijd.

Biologische landbouw moet aanzienlijke risico’s voorkomen door geschikte technologieën toe te passen en onvoorspelbare technologieën, zoals genetische manipulatie, af te wijzen. Beslissingen moeten de waarden en behoeften weerspiegelen van alle betrokkenen, via transparante en participatieve processen.

Go top