Het principe van eerlijkheid

Biologische landbouw moet voortbouwen op relaties dat eerlijkheid garanderen met betrekking tot de gemeenschappelijke omgeving en levenskansen.

Eerlijkheid wordt gekenmerkt door gelijkheid, respect, rechtvaardigheid en rentmeesterschap van de gedeelde wereld, zowel tussen mensen onderling als in hun relaties met andere levende wezens.

Dit principe benadrukt dat degenen die bij de biologische landbouw betrokken zijn, menselijke relaties moeten aangaan op een manier die eerlijkheid garandeert op alle niveaus en naar alle partijen – boeren, arbeiders, verwerkers, distributeurs, handelaren en consumenten. Biologische landbouw moet alle betrokkenen een goede levenskwaliteit bieden en bijdragen aan voedselsoevereiniteit en armoedebestrijding. Het doel is om voldoende voedsel en andere producten van goede kwaliteit te produceren.

Dit principe houdt in dat dieren de omstandigheden en kansen van het leven moeten krijgen die in overeenstemming zijn met hun fysiologie, natuurlijk gedrag en welzijn.

Natuurlijke en ecologische hulpbronnen die worden gebruikt voor productie en consumptie, moeten worden beheerd op een manier die sociaal en ecologisch verantwoord is en die voor toekomstige generaties in vertrouwen moet worden gehouden. Eerlijkheid vereist systemen van productie, distributie en handel die open en rechtvaardig zijn en rekening houden met reële ecologische en sociale kosten.

Go top