Het principe van ecologie

Biologische landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen cycli. Ermee werken, ze navolgen en helpen deze in stand te houden.

Dit principe verankert biologische landbouw in levende ecologische systemen. Het stelt dat de productie gebaseerd moet zijn op ecologische processen en recycling.

Voeding en welzijn worden bereikt door de ecologie van de specifieke productieomgeving. Bij gewassen is dit bijvoorbeeld de levende grond; voor dieren is het boerderijecosysteem; voor vissen en mariene organismen, het aquatisch milieu.

Biologische landbouw, pastorale en wilde oogstsystemen moeten passen bij de cycli en ecologische balansen in de natuur. Deze cycli zijn universeel, maar hun werking is locatie specifiek. Het biologische beheer moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden, ecologie, cultuur en schaal. De input moet worden verminderd door hergebruik, recycling en efficiënt beheer van materialen en energie om de milieukwaliteit te behouden en te verbeteren en hulpbronnen te sparen.

Biologische landbouw moet een ecologisch evenwicht bereiken door het ontwerpen van landbouwsystemen, het creëren van Habitats en het in stand houden van genetische en agrarische diversiteit. Degenen die biologische producten produceren, verwerken, verhandelen of consumeren, moeten de gemeenschappelijke omgeving beschermen en ten goede komen, met inbegrip van landschappen, klimaat, Habitats, biodiversiteit, lucht en water.

Go top