Biologisch gecertificeerd 
We zijn trots in bezit te mogen zijn van een Skal Certificaatnummer. Ons Skal nummer: 109998/ certificaatnummer: 1848960

Controle

Ter bewaking en handhaving van de gestelde biologische eisen is op de verpakking van elk biologisch product te zien welk certificerend bedrijf de controle heeft uitgevoerd. Het codenummer van de controlerende instantie van het land waarin het product is geproduceerd/verpakt dient op de verpakking, het etiket of het label staan. In Nederland is Skal Biocontrole de controlerende instantie, zij zijn te herkennen aan het nummer NL-Bio-01. Dit nummer staat meestal net boven of onder het biologische keurmerk op de verpakking of op elk factuur. Elk gecertificeerd bedrijf krijgt van SKAL een uniek nummer. Omdat op de verpakking ook altijd de naam en vestigingsplaats van de producent staat, kunt u altijd nagaan of dit klopt. Op internet is overigens ook te achterhalen welk SKAL-nummer een bedrijf heeft. Dit kan via de website van Skal.

Het Europese keurmerk

Biologische producten zijn te herkennen aan het ‘groene blaadje’. Het Europees biologisch keurmerk op producten toont dat het betreffende product biologisch is en laat aan afnemers en consumenten zien dat het product betrouwbaar is. Alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd moeten verplicht het logo bevatten. Het keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologisch. Op producten van buiten de EU mag het keurmerk gebruikt worden, maar dat is niet verplicht. Toezicht en controles op de biologische keten in Nederland wordt namens de overheid uitgevoerd door Skal Biocontrole.

  Kenmerken zijn:

  • Producten moeten voor minimaal 95% uit echte biologische ingrediënten bestaan.
  • Het moet duidelijk zijn waar de ingrediënten precies vandaan komen.
  • Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
  • Er is geen kunstmest gebruikt.
  • Bij de productie van vlees is rekening gehouden met dierenwelzijn.

Verwante keurmerken

Andere Europese landen gebruiken ook nog vaak hun nationale keurmerken samen met het ‘groene blaadje’. Het Europese keurmerk is verplicht voor producten die in Europa worden geproduceerd of verwerkt. Producten van buiten de EU, of on verpakte producten, mogen het Europese keurmerk gebruiken als ze aan de EU-eisen voldoen.

bio certificaat pagina 1
bio certificaat pagina 2
Go top